Üstün Yetenekliler

İlk Beş Okulları kurulduğundan bu yana üstün potansiyelli öğrenciler için bir çok uygulama yapmıştır. 

Her çocuğun farklı yetenekleri, farklı ilgi alanları, farklı bir potansiyeli olduğu gerçeğinin farkında olmak ve çocuklarımızın eğitimlerinde bu farklılıkları göz önüne alan bir yaklaşımla farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde programların uygulaması  çocukların geleceklerine en büyük katkı olacaktır. 

2017 yılından itibaren BİLSEM sınavlarında öğrencilerimizin gösterdikleri başarılardan gurur duymaktayız. 

İlk Beş Okulları SMART PLUS bu amaçla geliştirdiğimiz bir destek eğitim programıdır.

Yapılan araştırmalar toplumun yaklaşık %3’ lük diliminin üstün potansiyelli bireylerden oluştuğunu göstermektedir. Bunun yanısıra çocuklarda şaşırtıcı bir hızda artan bilişsel kapasite bu oranın daha yüksek olduğunu yordamamızı sağlamaktadır. Yüksek potansiyele sahip bireylerin doğru  ve bilimsel eğitim uygulamaları ile desteklenerek en üst seviyede değerlendirilmesi, toplumun gelişmişlik düzeyini arttıracak ayrıca bireylerin de yaşamını önemli oranda kolaylaştıracaktır.

2021-2022 Eğitim Öğretim yılından itibaren akademisyenlerle yaptığımız işbirliği sonucunda  İlk Beş Okulları SMART PLUS programı hayata geçirilecektir. Anasınıfından 5. sınıfa kadar devam edecek olan SMART PLUS üstün potansiyelli öğrenciler eğitiminin temel amacı üstün yetenekli öğrencilere yönelik uygulamaları daha zengin biçimde yapılandırmak, bilimsel yöntemlerle bu çocukları erken dönemde tanılamak ve sahip oldukları potansiyel doğrultusunda bireysel farklılıklarını da dikkate alarak yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme, bilim ve matematik gibi alanlarda zenginleştirilmiş eğitim sunmaktır.

KİMLER SMART PLUS EĞİTİMİNE KATILABİLİR?

Okulumuzda devam eden ara sınıf öğrencileri okullar açıldıktan sonraki ilk 4 haftayı kapsayan tanılama sürecinde tüm öğrenciler değerlendirmeye alınır. Gözlem ve değerlendirme amaçlı birden fazla aracın kullanıldığı bu süreç sonunda öğrencilerin farklılıkları tespit edilir. 4 haftanın sonunda programa katılabilecek öğrenciler belirlenir ve istekli öğrenciler programa alınır.

1. sınıfa kaydolacak öğrenciler bir takım değerlendirme süreçlerinden geçirilir. Yapılan değerlendirmelerde kendi öğrencilerimize uyguladığımız Erken Tanılama Değerlendirme ölçeği ile değerlendirilir ve değerlendirme sonucunda ortaya çıkan düzeylere göre programa kabul edilir. Yaptığımız değerlendirmeler dışında BİLSEM 'e seçilmiş öğrenciler ile WİSC-4 testinden belli düzeye erişmiş öğrencilerde SMART PLUS eğitimine kabul  edilirler.

İLKBEŞ OKULLARI SMART PLUS PROGRAMI

  •  
  • SMART PLUS eğitimi I.Dönem 8 haftalık, II. Dönem 12 haftalık bir program olarak uygulanır
  • Her grupta en fazla 12 öğrenci yer alır
  • Çalışmalar Cumartesi günü haftada 4 saatlik bir ders programı şekilde uygulanır
  • Eğitim programı Üstün Yetenekliler alanında eğitim almış uzman öğretmenler aracılığıyla gerçekleştirilir
  • SMART PLUS eğitimi kapsamında öğrencilere rehberlik desteği sağlanır. Bu amaç için eğitim almış olan bir rehber öğretmen öğrencilere akademik olan ya da olmayan birçok konuda yardımcı olur
  • Program yaz okulu ile desteklenir