Akademik Program

İlk Beş Anaokulları'nda öğrencilerimizin mutlu ve okula severek gelen, meraklı, yaratıcı ve öz yeterliliği güçlü bireyler olmaları hedefimizdir.

​Çocuğun kendini duygusal olarak güvende hissettiği, sevildiğini ve koşulsuz kabul gördüğünü bildiği. çok çeşitli deneyimler yaşayabildiği bir okul iklimi sunmaktayız.

EKLEKTİK YAKLAŞIMLI ANAOKULU PROGRAMI

Oyun Temelli Program

Thinking Skills (Düşünme Becerileri)

Proje Tabanlı Eğitim

Orff-Müzik / Plastik Sanatlar / Spor ve Hareket / Satranç / Robotik Kodlama

Yetenek Saatleri (Matematik, Drama, Dikiş, Sanat, Jimnastik, Mutfak Kulüpleri)

Yaratıcılığı Teşvik Eden Bir Program

Doğa ile İç içe Bir Program

Okul İçi ve Okul Dışı Etkinlikler

HIGH REACH™ LEARNING

Anaokullarımızda High Reach yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yaklaşım, çocuğun büyük bir fikre ulaşması için disiplinler arası, derinlemesine keşif yapmasına imkan tanır. Çocuğun önceki bilgisinin üzerine ilgisini yöneltebilmesi, kavram haritaları, düşünme rutinleri oluştururlar. Farklılaştırılmış Deneyim; Her öğrenme deneyimi farklı gelişim alanlarından hedefler içerdiği için her çocuğun ihtiyacını karşılar ve ilgisini çeker.​

2-3 Yaş Programımız

Çocuğun sevgi, şefkat, ilgi ve ihtiyaçlarını ön planda tutarak, onların güvenlerini kazanmak asıl hedefimizdir.

Çocukların önce güvenlik olmak üzere uygun bakım (temizlik, beslenme...) koşulları altında öz bakım gelişimlerine yardımcı olmak,

Yeterli sayıda, çeşitte ve uygunlukta uyarıcı (sesli-ışıklı) materyallerle ve kitaplarla tüm gelişim alanlarını desteklemek,

Duyusal ve algısal becerilerini kullanmalarına olanak sağlamak (görsel, işitsel, dokunsal vb.)

Motor gelişimi destekleyici fiziksel aktiviteler, oyunlarla hareket etmelerine imkan sağlamak.

Sosyal gelişim sürecini destekleyecek etkinliklerle yaşıtlarıyla iletişim kurma ve yaşantı fırsatları sunmak, programımızın diğer ana amaçlarıdır.

3-4 Yaş Programımız

 

Akademik gelişim sürecinin ilk basamaklarına sağlıklı bir alt yapı oluşturmaya başlıyoruz;

Ana dil – Yabancı dil etkinlikleri

Kavramsal beceriler (renk/ şekil / boyut/ basit zıtlıklar vb.)

Sayma – sıralama- sınıflandırma becerilerine yönelik matematik etkinlikleri

Düşünce becerilerini destekleyici çalışmalar

İnce ve kaba motor becerileri destekleyen oyun / spor/ hareket etkinlikleri

Sosyal ve duygusal gelişim becerilerini hedefleyen drama /kukla/ değerler eğitimi çalışmaları.

Yaş düzeyine uygun çevreye ve basit fen kavramlarına yönelik farkındalık kazandırma amaçlı gözlem /deney aktiviteleri.

Müzikal ve ritmik gelişimi destekleyen orff uygulamaları / oyunlar /şarkılar

Bahçe ve serbest oyun saatleri

4-5 Yaş Programımız

 

Sayma- Gruplandırma- Örüntü oluşturma- ilişkilendirme becerilerine yönelik kavram ve matematik / istasyon çalışmaları

Anadil ve yabancı dil etkinlikleri

Gözlem yapma- araştırma –sorgulama ve sunum becerilerini desteklemek amaçlı proje /fen etkinlikler

Hayal gücü- sorun çözme- mantık yürütme-icat etme becerilerini destekleyici düşünme becerileri çalışmaları

Toplumsal yaşamın kurallarını ve insanlar arası ilişkileri şekillendiren davranışları kazanmalarını hedefleyen değerler eğitimi uygulamaları.

Farklı fiziksel becerileri kullanmalarına imkan sağlayıcı parkur ve spora hazırlayıcı grup oyunları

Şiir / hikaye oluşturma vb. dil etkinliklerine yönelik sözel etkinliler.

Müzikal kültür oluşturma / enstrüman bilinci /ritmik farkındalıklar kazandırmayı hedefleyen orff uygulamaları

Bahçe ve serbest oyun saatleri 

5-6 Yaş Programımız

 

Ses farkındalığı etkinlikleri (Kafiye oyunları, harflerle kelime türetme oyunları, aynı sesle başlayan ve biten kafiye oyunları, ses uyumlu şarkılar, şiirler, tekerlemeler ve ritmik oyunlar, kukla ve parmak oyunları vb.)

Genel Kültür Becerisi Etkinlikleri (bir olayla ilgili tartışma, günlük gazete inceleme, dönem olaylarını inceleme, tiyatro, sinema vb. güncel sanatları takip etmek, farklı şarkıları, sergileri takip etmek, toplumsal önemi olan kutlama ve olayların kutlamasına katılım, toplumsal sorunlara çözüm bulmak için öneriler isteme, sınıf gazetesi çıkarma vb.)

Harf bilinci kazandırmaya yönelik etkinlikler (Harflerin seslerini tanıma, harflerin şekillerin tanıma, harfleri nesnelere benzetme çalışmaları, parmaklarla havada yazma çalışmaları, un, tuz, şeker gibi malzemeler üzerinde yazma, harf baskılar, vb.

Algılama –hatırlama etkinlikleri (Günlük yaşamla ilgili deneyimlerini anlatma, Fotoğraflarla anılarını hatırlama ve aktarma, Olaylarla ilgili detay çalışmaları, okulda daha önce yapılan etkinliklerle ilgili hatırlama etkinlikleri, okunan hikayeler ile ilgili değerlendirmeler vb.)

Kavram gelişimi uygulamaları (Nesne ve varlıklarla karşılaştırma yapma, sentez oluşturma çalışmaları, nesne ve varlıklar ile ilgili soru-cevap çalışmaları, kavramlara ait çalışma kağıtları, kavramlara ait oyunlar, farklı yerlere geziler ve gözlem çalışmaları/kıyas etme vb.)

Matematik etkinlikleri (Sayma, Sıralama, Gruplama, Örüntü, Grafik, 5’er 10’ar sayma, Tahmin etme, Toplama-Çıkarma, Mukayese etme, Ölçüm-Ölçme etkinleri vb.)