Rehberlik

Eğer bir gün yolunuzu kaybederseniz, bir çocuğun gözlerinin içine bakın, çünkü orada bir çocuğun bir yetişkine her zaman öğretebileceği üç şey vardır: Nedensiz yere mutlu olmak, her zaman meşgul olacak bir şey bulmak ve istediği şey için var gücüyle diretmek. *

                                                                                                                          *Paulo Coelho

Büyümenin, çocukken sahip olduğumuz muhteşem yetenekleri unutmak olduğunu anlatan bu söz, aslında bize çocuklarımıza neyi kazandırmamız gerektiği yerine onlarda neyi korumamız gerektiğini ne kadar güzel anlatıyor.

İlk Beş yılın tüm yaşamı belirlediğine olan inancımız ile anaokullarımızda yapılan her çalışma çocuk için çok değerlidir. Her çocuğun doğuştan var olan eşsiz potansiyeli ancak koşulsuz kabul edildiği bir öğrenme ikliminde ortaya çıkar.   

Rehberlik anlayışımız gelişimsel bakış açısıyla şekillenmekte, farklılıklara saygı çatısında birleşmektedir. Ekibimiz, önleyici rehberlik hizmetleri sunarak okul yaşantısı içinde karşılaşılabilecek uyum güçlüklerini de önceden ele alan ve eleyen bir anlayış içindendir.

Öğrencilerle Yaptığımız Çalışmalarımız: Okula uyum ve oryantasyon her çocuğun ihtiyacı doğrultusunda, aile ve öğretmen ile iş birliği içinde tamamlanır. 

Öğrenci tanıma çalışmaları: İlk dönem okulumuza özgü her çocuğa yaşına uygun görsel algılama, motor becerileri, dil gelişimi, neden sonuç ilişkisi kurabilme ve kendini ifade alanlarında tanıma çalışması yapar. İkinci dönemde ise 3-5 yaş arası çocuklarımızın motor gelişimi, dil gelişimi ve bilişsel gelişim alanlarında LAP-D öğrenme profili çıkarılır. 

Hazırlık grubu çocuklarımızda ise ikinci dönem CAS çalışması yapılarak bilişsel gelişim değerlendirilmesi yapılır. Yine Hazırlık grubu öğrencilerine bireysel yaptığımız TİMİ yetenek analizi ile hangi alanlara ilgi ve yeteneğinin olduğu hakkında velilerimize geri dönüt verilmektedir.

Üstün potansiyelli çocuklarımız için özel olarak hazırladığımız Smartplus programımıza katılacak çocuklarımız için EHAGÖ değerlendirmesi yapılır. 

Giderek şehirleşen yaşamımızda çocuklarımız duyusal motor ihtiyaçlarının tamamlanmadığı çok sık görülmektedir. Ekibimizde yer alan fizyoterapistimiz tarafından çocuklara değerlendirme yapılır. Merkezi sinir sisteminin sağlıklı gelişimi çocukların maksimal kapasiteye ulaşmalarında önemli rol oynamaktadır. Bu konuda ebeveynlere farkındalık kazandırılır ve ev ödevleri verilir. Gerek görüldüğünde bireysel çalışmalara yönlendirilir.

Velilerle Yaptığımız Çalışmalar: Bireysel ve rutin görüşmeler (her dönemde en az bir kez), öğrenci değerlendirme geri dönütleri, aile danışmanlığı, veli bülten ve seminerleri

Okul öncesi dönemdeki çocuklarının gelişimleri sarmal bir yapıda ilerler. Sosyal duygusal gelişimleri isegelişim piramidinin temelini oluşturur. Okul psikologlarımız, duygusal olarak güvenli bir okul ortamı oluşturmak için eğitim, okul personeli, veliler ve toplumla işbirliği yaparlar. Önleyici ve erken müdahale çalışmaları öğrencilerin var olan potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olurlar.