Türkçe

Türkçe, öğrenme sürecinin, iletişim kurmanın ve düşünme becerilerinin temelini oluşturur ve tüm derslerin içindedir. 

Türkçe programının ana hedefi, öğrencilerimizin kendilerini açık ve net bir şekilde ifade edebilen bireyler olmalarına yardımcı olmaktır. Onlara; duygu ve düşüncelerini Türkçeyi doğru ve etkili kullanarak ifade etmeleri için gerekli olan dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini kazandırmaya çalışmaktayız.

Türkçe Programında, öğrencilerimiz belirli amaçlara yönelik okumalar yapmayı ve yazılar yazmayı öğrenmektedirler. Onları, okuma sevgisi ve alışkanlığı kazanmaya teşvik etmekteyiz. Programımızda öğrenciler; edebi metinler, bilgi metinleri ve medya metinleri gibi değişik metin türleri üzerinde çalışmaktadırlar. Böylelikle, zengin bir kelime dağarcığı ile metinler arası düşünme becerileri geliştirmektedirler.