Sosyal Bilgiler

Sosyal bilgiler, öğrencilerdeki merakı özendirir, hızla değişen dünyanın ve insan ilişkilerinin anlaşılmasını sağlar. Bu ders yoluyla öğrenciler, kendi kişisel ve kültürel kimliklerini anlarlar. Derslerine, çevreye,  okullarına, topluma ve dünyaya etkin bicimde katılmaları için gerekli olan becerileri ve bilgiyi edinir, içinde bulundukları topluma uyum sağlarlar.
Kültürlerarası anlayışı, bireylere, bireylerin değerlerine ve geleneklerine duyulan saygıyı geliştirmekle beraber öğrencileri, başkalarının farklılıklarıyla birlikte haklı olabileceklerini, farklılıkların zenginlik olduğunu anlamaya teşvik eder. Bu nedenle sınıfta, okulda, toplumda ve dünyada önyargının ve ayrımcılığın azaltılmasının önemini vurgular. Öğrencilere ulusaldan evrensele, yerelden genele çağdaş dünyanın değerlerine sahip olmaları yolunu açar. Öğrencinin dünyada insanlık faydasına olumlu bir değişiklik yapma isteklerini ve yeteneklerini geliştirir.