Öğrencilerimiz

 • Araştıran ve etkili bir şekilde öğrenme keşfine katılan
 • Bildikleri ile yeni öğrendiklerini birleştirip sorgulayan
 • Sadece dinleyen değil, konuşan, tartışmalara katılan, iletişimci
 • Seçilen etkinliklere katılmanın yanında, kendi öğrenme biçimine uygun seçimler yapan
 • Yaparak öğrenmenin aktif üyesi olan
 • Zorunlu müfredatın yanında, kendi öğrenme ihtiyacına göre planlamaya katılan
 • Sınırları çizilmiş ortama koşulsuz uyan değil, ortamın demokratikleşmesi için risk alan
 • Öğrenme sürecinin nesnesi değil, öznesi olan
 • Özgürlük ve sınırlar konusunda dengeli
 • Hoşgörülü, açık fikirli
 • Bulunduğu ortama özgünlüğüyle renk katan