Matematik

Matematik, dünyayı anlamamız için küresel bir dil sağlayan araçtır. Matematiği sadece sınıf ortamında öğrenilen sabit bir bilgi bütünü olarak görmemekteyiz. Gerçekçi ve yaşamla ilgili bağlantılarla daha iyi öğrenilebileceğine inanmaktayız. Öğrenciler matematiği ezberlenmesi gereken bir dizi bilgi ve denklemlerden çok, bir düşünce biçimi olarak kullanırlar.  
Öğrencilerin Matematiğin sonsuz ve eğlenceli dünyasına değer verebilmeleri ve matematiği keşfetmeleri amaçlanır. Bu amaçla yaş gruplarına uygun somut malzemeler kullanarak örüntüler, sayılar, dört işlem becerileri, veri değerlendirme, ölçme ve geometri gibi konu ve kavramları öğrenirler.