İngilizce-Türkçe Çift Dilli Eğitim

İlk Beş Okul Öncesi İngilizce Programı

Amacımız, öğrencilerimizin dinleme, okuma, konuşma, yazmada dil gelişimi ve akıcılık alanındaki yeteneklerini geliştirmektir. Öğrenmenin sadece sınıfla sınırlı olmadığına inanıyor ve pasif öğrenmenin aksine onları gerçek dünyada başarıya ulaştıracak deneyimlerle öğrenmeleri için onlar uygun öğrenme ortamlarını hayata geçiriyoruz.

Bir dili öğrenmenin en iyi yolunun eğlenmek ve sürecin tadını çıkarmak olduğuna inanıyoruz. Sanattan, bilime kadar çeşitli öğrenme alanlarına hitap ederek, öğrencinin tüm bireysel ihtiyaçlarını karşılanırken aynı zamanda öğrencilerin zihinlerini yeni olasılıklara açarak ilerlemeyi ve eğlenceyi hedefliyoruz.

Okul Öncesi Eğitimde Neler Yapıyoruz?

Günlük Yaşam Rutinleri,

Daire Zamanı

Kitap Çalışması

Hikayeler / Drama

Şarkılar

El Sanatları

Okul Öncesi Sınıflar

Okul öncesi dönemdeki öğrencilerimiz için ilkokula geçiş süreçlerini de desteklemek amacıyla Cambridge English materyallerini kullanıyoruz.

Kitap çalışmasında, öğrencilerin hafıza, düşünme ve motor-duyusal becerilerinin yanı sıra dil ve sosyal becerilerinin gelişiminin tüm yönlerini desteklemek için bütünsel bir yaklaşım benimser.

Aksiyon şarkıları, yaratıcı sanatlar ve el sanatları ve TPR etkinlikleri öğrenmeyi eğlenceli hale getirir ve çocukların motor duyusal becerilerini geliştirir.

Özenle tasarlanmış etkinlikler içeren "Düşün" sayfaları çocukların düşünme becerilerini geliştirir, hafıza, konsantrasyon ve yaratıcılık alanlarında gelişimlerini destekler.

"Değerler" sayfaları, öğrencilere dili tanıtmak ve sosyal değerleri öğretmek için renkli hikayeler içerir.

Ses bilgisi bölümleri, çocuklara akıcı okuma ve yazma için yapı taşlarını verir.

Müfredatlar arası sayfalar, öğrencilerin etraflarındaki büyüleyici dünyayı keşfetmelerine yardımcı olur.

 

Program

Kitaplar, bilgi kartları, resimler, multimedya oyunları aracılığıyla kelime dağarcığının genişletilmesini hedeflenmektedir.

Öğrencilerin merakını artırmak için kütüphane zamanı ve kitaplar.

Sınıfta işlenen içeriklerle ilgili projeler

Sosyal becerileri, iş birliğine dayalı çalışmaları ve sorumluluğu geliştirmek için grup çalışmaları

Dramalar, görsel sanatlar ve müziğe maruz kalma yoluyla sanatsal fırsat ve verimlilik çalışmaları

Öğrenimi sınıfın dışında uygulamak için müfredat dışı etkinlikler ve sosyal yaşam deneyimleri sunma

Farklılaştırılmış Öğrenme

Çocuklar, yaşlarına ve bireysel seviyelerine uygun İngilizce aktivitelere maruz kalırlar.

Öğrencilerin bireysel ilgi ve geri bildirim almalarını sağlamak için bazı etkinlikler küçük gruplar halinde yapılır.

Öğrencilerin bireysel öğrenme stillerine uygun çeşitli eğitim materyallerinin aktif bir şekilde kullanılmasıyla kendi hızlarında tam öğrenmeleri hedeflenmektedir.