Fen Bilimleri

Fen bilimleri dünyanın bilimsel açıdan değerlendirilmesini, öğrencilerde merak duygusunu artırarak araştırmalarını, bu sayede de dünyanın işleyişini anlamalarını sağlar. Çevresine diğer canlılara ve dünyaya karşı yaptığı etki ile ilgili sorumluluk duygusu oluşturur. Çevre bilinçlerini arttırmak için öğrencilerin doğal merakları canlı tutulur. Öğrenciler bilimsel araştırmanın basamaklarını öğrenirler ve tahmin etme, deney yapma, çıkarımda bulunma, bağlantılar kurma, eyleme geçme becerilerini geliştirirler. Gözlemlerini ve deneyimlerini doğru bilimsel terimlerle açıklamayı öğrenirler. Günlük yaşamda karşılaştıkları olayları bilimsel ilkelerle değerlendirirler.
Bu derste kullanılan araştırma ve sorgulama, bilimsel incelemenin ve anlayışın temelidir. Öğrenciler bilimsel bilgi, mantık ve düşünce becerilerini birleştirerek aktif olarak çevrelerindeki dünya ile ilgili anlayışlarını oluşturur ve dünyanın problemlerinin çözümü ile ilgili fikirler edinirler. 
Bilimsel bilgi öğrenciler için okulda planlanan yaşamla uyumlu etkinlikler ve çevre ile girilen deneyimlerle anlamlı hale gelir. Bilim süreci, sadece bilimin içinde değil hayatın birçok alanında, aktif katılımlı keşfetmeyi ve sorgulamayı teşvik ederek bireyin bilgili ve sorumlu kararlar vermesini etkiler.