Eğitimcilerimiz

  • Mutlu ve sorgulayan çocukların yetiştirilmesini amaç edinmiş.
  • Çocukları seven.
  • Ögrencileri bilgi, beceri, tutum ve davranış yönünden çağın gerektirdiği nitelikte geliştirilmesine rehberlik eden. 
  • Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirecek programlar hazırlayan ve olanaklar  sunan.  
  • Öğrencilerin sanat, spor ve bilişim teknolojileri alanlarında gelişimini destekleyen.
  • Her öğrencinin kendi öğrenme biçimi olduğunu bilen ve öğrenme sürecini buna göre yapılandıran. 
  • Demokratik ve özgür öğrenme ortamlarını hazırlayan. 

 

Ataşehir​​

Anaokul Öğretmenlerimiz

 

 

İlkokul Öğretmenlerimiz

                

            

         

 

Yabancı Dil Öğretmenlerimiz (Native)

        ​        

                

                

 

Destek Birimlerimiz

                

        

 

Erenköy 

Anaokul Öğretmenlerimiz