Dinamik Öğrenme

İlkokulda, Anasınıfından 4. sınıfa kadar, çocuklar giderek karmaşıklaşan görevleri yerine getirmek ve kavramları anlamak için çeşitli becerileri organize ederler ve tüm gelişimsel alanlarını entegre bir şekilde kullanırlar. Çocuklar, dünyayla ilgili soru ve düşünceleri anlayan ve formüle eden benzersiz ve meraklı bireyler olarak gelişirler. Mantıksal düşünmeyi, sonuçları öngörmeyi, nesneleri sınıflandırmayı ve problemleri çözmeyi öğrenirler. Çocuklara öğrenme süreçleri üzerinde düşünmeleri, bireysel geri bildirimler almaları ve çalışmalarını gözden geçirmeleri konusunda rehberlik edilir. Bu süreçte çocuk gerçek dünyanın özgün ve işbirlikçi çalışmasını yansıtır.

İlk Beş Ataşehir İlkokulunda çocuklarımız daima meşguldürler. Öğrenmelerini gösteren görevleri ve projeleri tamamlamaları, İlk Beş Ataşehir ilkokulundaki çocukların toplumda kendilerine güvenlerinin yanı sıra sorumluluk duygularını da geliştirmelerine yardımcı olur. Küçük ve büyük riskleri keşfeder, girişimde bulunmaktan çekinmezler. Tüm alanlarda bulundukları sınıfa özgü akademik program tarafından yönlendirilen çocuklara, dünyanın büyük keşiflerine ve yaratıcı çözümlere yol açan karmaşık problemlerle düşünme yolları sunulur. Büyük çalışmalar sayesinde öğrenciler aktif olarak ilgili içeriği araştırır, yeni fikirler ve sorular keşfeder ve kendi teorilerini geliştirir. İlk Beş İlkokulu öğretmenleri, her çocuğun benzersiz öğrenme süreçlerinin gücü ve güzelliğinin farkında olarak onlara eşlik eder.

İlk Beş İlkokulunda her çocuk öğrenme için kişisel sorumluluk alır. Yaratıcı keşifler, esnek düşünce ve eleştirel bakış ile dolu yoğun çabalarla gerçekleştiğini bilir. Yaratıcı, aktivist ve yenilikçi yanıtlar, İlk Beş İlkokulunda sanatın ve temel akademik içeriğin zengin birleşimi ile geliştirilir. Öğrenmeye kanıt olarak, çocuklar eserler yaratır ve müzikal, dramatik ve hareket gösterimler üretir. Çocuklar ayrıca, bağımsızlık ve işbirlikçi davranışlar geliştirirken, estetik duyarlılıklarını artırırlar.