Çocuğumu Okula Nasıl Hazırlamalıyım?

Pandemi ile beraber hem günlük hayatımızda hem de aile ve iş hayatımızda ister istemez bazı olumlu ve olumsuz değişiklikler olmuştur. Özellikle karantina sürecinde maruz kalınan durum sosyalleşme ve gelişme yaşında olan çocuklarımızın aile ve yetişkinler ile daha çok zaman geçirmesine ve okula uyum süreçlerinin uzamasına sebep olmuştur. Bu ortam çocukların anne babaları ile sevgi ve zaman paylaşımı açısından oldukça olumlu olsa da aynı zamanda bir bağlılık mı bağımlılık mı soru işaretlerini beraberinde getirmiştir.

İyi bir eğitimin özellikleri üzerine çokça teorik ve uygulamalı çalışma yapılıyor. Eğitimcilerin sohbetlerinde bile en son söylenen “İyi okul, yakın okuldur” oluyor. İkincisi, anne babanın ve çocuğun özelliklerine ve beklentilerine uygun okul, iyi okuldur. Beklenti çocuğun özellikleriyle uyumlu, gelişimini destekleyen bir programın uygulanmasıysa, sadece sınav ve akademik beceriye odaklanan bir okul, iyi okul olmayacaktır.

Okul seçerken; okulun fiziksel şartları, bahçe ve olanakların olması, sınıfların konumu, kişi sayısı, öğretmen sayısı ve mesleki donanımı, eğitim sistemi, tüketilen besinler gibi birçok etken anne babanın bir okul seçerken bakması gereken özelliklerdir. Ayrıca okulun yeniliğe açık ve yenilik arayışında olması, çocuk merkezli bir eğitim sistemine sahip olması son derece önemlidir.

Çocuğun Okula Alışması İçin Yapılması Gerekenler

  • Okula yeni başlayacak çocukların ne ile karşılaşacağını bilmediği için önceden onunla okul hakkında konuşmaya başlayın, okul hakkında sevgi dolu bilgileri içeren bir bilgilendirme yapın. Kendi eğlenceli ve güzel anılarınızı paylaşın. Başlayacağı okulu ziyaret edin ve mümkünse öğretmeni ile tanıştırın.

  • Okula başlamadan önce okulla ilgili resimli kitaplar okunabilir.

  • Oryantasyon dönemi başlamış olan çocuk için eve döndüğünde okulda geçirdiği güzel anlar ile ilgili hatırlatma yapılabilir.
  • Ebeveyninden ayrı okulda vakit geçireceği zaman geldiğinde, kapıda vedalaşma kısmı kısa tutulmalıdır.
  • ‘Ağlarsan, karnın ağrırsa öğretmenine söyle, ben seni gelir alırım.’ gibi cümlelerden kaçınılmalı. -Bu cümleler yerine kendini iyi hissetmediğin zaman bu durumu öğretmeninle paylaşabilirsin. Eminim o sana yardımcı olacak hatta gerekirse bana da haber verebilecektir.
  • Daha önce ebeveynlerinden ayrı hiç vakit geçirmemişse, okula başlamadan en az bir ay önce kısa ayrılıklar yaşanması sürece olumlu katkı sağlayacaktır.

İlk Beş Okulları olarak bizler oryantasyon sürecinin sağlıklı ve çocuklara uygun bir şekilde ilerlemesi son derece önemlidir. Sevgi dolu bir anne baba aile ortamından sınır ve kuralların da içinde olduğu okul ortamına dahil edilmesi için gerekli planlama anne babalar ile birlikte yapılmaktadır. Okula başlama ve uyum sürecinde çocuğun gelişimi, özellikleri ve bakımını üstlenen kişiden ayrılması gibi durumlara göre değişkenlik göstermektedir. İlk oryantasyon gününde bu süreç ile ilgili veliye genel bir bilgi verilir. Sene başında bütün sınıflar için bir tanıtım toplantısı yapılır ve sene içi planlarımız velilerimiz ile paylaşılır. Çocuk gelişimi konusunda oldukça donanım sahibi öğretmenlerimiz eşliğinde sevgi dolu bir okul ortamı oluşturarak uyum sürecini çocukların özgüvenlerini destekleyecek şekilde planlarız. Okula uyum süreci tamamlandıktan sonra velilerimiz ile bu süreç yakından takip edilir ve bilgi paylaşımları yapılır.

İlk Beş Okulları Rehberlik Servisi olarak velilerimiz ile her zaman iletişim içerisinde olup çocuklarımız hakkında yakalanan küçücük bir detayı bile velilerimiz ile paylaşmaktayız. Çünkü biliyoruz ki bu küçücük detaylar çocuklarımız için oldukça önem taşıyabilmektedir. Önleyici rehberlik hizmetleri İlk Beş Okulları Rehberlik Servisi’nin hedefleri arasında yer almaktadır. Okula hazırlık ve uyum sürecinde her öğrencimize uygun bireysel ihtiyaçlar ve gelişimler çerçevesinde oryantasyon planı hazırlanmaktadır. Her gün detaylı olarak takip edilerek ihtiyaçlara göre planımız şekillenmektedir. Çocuklarımızın gelişimlerini objektif olarak değerlendirebilmek için değerlendirme çalışmaları ve gelişim ölçekleri uygulanmaktadır. Bu çalışmalar sonucuna göre planlarımızda revizeye gidilerek değişiklikler yapılabilmektedir. İlk beş Okulları olarak önceliğimiz; çocuğun kendisini ait hissedeceği, mutlu ve verimli bir şekilde öğrenebileceği bir eğitim ortamı oluşturmaktır. Bu durum hem okul öncesi eğitim program ve kampüslerimiz hem de ilkokul kampüsümüz için geçerli olup son derece önemlidir.

İlkokul yılları, çocukların sağlıklı, yetkin ve kendine güvenen bireyler olabilmeleri için gerekli bilgi, tutum ve becerileri geliştirmenin temelini oluşturur. Bizler İlk Beş İlkokulu olarak, her çocuğun öğrenme için kişisel sorumluluk alabileceği ortam oluşturmaktayız. Yaratıcı keşifler, esnek düşünce ve eleştirel bakış ile dolu yoğun çabalarla gerçekleştiğini bilir. Yaratıcı, aktivist ve yenilikçi yanıtlar, İlk Beş İlkokulunda sanatın ve temel akademik içeriğin zengin birleşimi ile geliştirilir. Öğrenmeye kanıt olarak, çocuklar eserler yaratır ve müzikal, dramatik ve hareket gösterimler üretir. Çocuklar ayrıca, bağımsızlık ve işbirlikçi davranışlar geliştirirken, estetik duyarlılıklarını artırırlar.  duygusal olarak güvenli bir okul ortamı oluşturmak için okul personeli, veliler ve toplumla işbirliği yapmaktayız. İlkokul rehber öğretmenleri ve çalışanları, önleyici ve erken müdahale çalışmaları yaparak öğrencilerin var olan potansiyellerini ortaya çıkarmalarına, kendi beceri ve yetenekleri hakkında bir anlayış geliştirmelerine ve karşılaştıkları sorunlarla başa çıkabilecek sosyal ve duygusal beceri geliştirmelerine yardımcı olurlar.

Uzm. Psk. Berrak AKINGÖZ