Anaokulu Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Anaokulu Neden Önemlidir?

Bebeklik ve erken çocukluk dönemini kapsayan 0-6 yaşları çocuğun en hızlı gelişim gösterdiği zamandır. Çocuğun bu dönemde yaşadıkları sonraki yaşamının temelini oluşturmaktadır. O nedenle bu dönemde alınan eğitim çok önemlidir. Anaokulları çocuğun büyürken daha keyifli vakit geçirmesi, yetenek ve becerilerinin ortaya çıkarılarak oyunla öğrenmesi, diğer çocuklarla ve yetişkinliklerle birlikte sosyalleşerek büyümesi için gerekli ortamı yaratır. Her alanda planlanan çeşitli etkinlikler ile tüm gelişim alanlarını destekleyici bir şekilde çocukluk dönemine geçiş yapar. Birey olabilmesi için ise kendi akran gruplarıyla zaman geçirmesi ve kendini ifade edebilmesi anaokullarında desteklenir.

Yapılan araştırmalara göre okul öncesi eğitim alan çocukların okula devam oranları ve akademik başarıları, okul öncesi eğitim almayan çocuklardan daha yüksektir.

Anne ve Babaların Anaokulu seçerken dikkat etmesi gerekenler;

 • Anaokulunun eğitim anlayışı nasıl?
 • Anaokulu öğretmeninde olması gereken özellikler nelerdir?
 • Okul kurucusunun eğitim alanı ve tecrübesi nedir?
 • Eğitim programı yeterince kapsamlı mı?
 • Fiziki şartlar uygun mu?
 • Anaokulunun yemek menüsü nasıl?
 • Bak bakalım, diğer çocuklar nasıl vakit geçiriyor?

1.Anaokulu Öğretmeninde Olması Gereken Özellikler;

Küçük yaş gruplarına eğitim vermekle sorumlu olan anaokulu öğretmeninin öncelikli olarak özverili ve sabırlı olması beklenmektedir. Okul öncesi dönem eğitiminde görev alan öğretmenlerin ve uzmanların aranan diğer nitelikler şunlardır;

 • Okul öncesi dönemde farklı yaş gruplarına hitap edebilmeyi sağlayan sözlü iletişim kabiliyetine sahip olmak,
 • İyi bir diksiyona sahip olmak ve dış görünümüne özen göstermek,
 • Uzun süre küçük yaş grubu çocuklara eğitim verebilecek dinamik yapıya sahip olmak,
 • İyi bir gözlem yeteneği sergilemek,
 • Güler yüzlü olmak
 • Okul öncesi dönem çocuklarının; sevgi ve ilgi ihtiyaçlarını vereceği destek ile karşılamak,
 • Anne ve babasını özleyen çocuğa duygusal olarak destek vermek.

2. Anaokulunun Eğitim Anlayışı Nasıl?

Okul öncesi dönem eğitim kurumlarının, benimsedikleri eğitim anlayışları çeşitlilik gösteriyor. Örneğin bazı okul öncesi ve çocuk gelişim kurumları tamamen okul öncesi eğitim oyunlarına; bazıları dil, matematik ve motor gelişimi konularına odaklanmış durumda. Bazısı erken yaşta İngilizce öğretme özelliği ile ön plana çıkarken bazıları bütüncül bir yaklaşımı benimseyen programlara ve aktivitelere sahip.

Öncelikle çocuğunuzu anaokuluna gönderirken ebeveyn olarak beklentileriniz neler, bunları bilmelisiniz 3-6 yaş çocuk gelişimi için hayati öneme sahip. Bu yüzden seçtiğiniz anaokulunun benimsediği eğitim anlayışı kesinlikle tek tip olmamalıdır. Bütün bunlar çocuğun akademik gelişimini desteklerken; seçilen okul öncesi kurumunun çocuğun sevgi ve ilgi ihtiyacının da karşılayabilmesi son derece önemlidir. Anneler ve babalar okul öncesi kurum seçimi konusunda bütün bu özellikleri değerlendirerek karar vermelidir.

3.Okul kurucusunun eğitim alanı ve tecrübesi nedir?

Okul öncesi kurum kurucularının çocuk gelişimi konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip olması; kurumunu seçen anne-babalar için son derece önemlidir. Tam gelişim yaşlarında çocuklarını okul öncesi dönem kurumlarına emanet eden ebeveynler okul kurucuları tarafından da özellikle problemlere yaklaşımlar konusunda yönlendirilmek ve anlaşılmak isterler.

4. Eğitim programı yeterince kapsamlı mı?

İyi bir okul öncesi kurumunda olması gereken özellikler arasında eğitim programının ve çocuğun gelişimine vereceği desteğin kapsamlı ve çeşitli olması gerektiğinden bahsettik. Biraz daha açalım.

Anaokulu etkinlikleri, oyunları, akademik bireysel farklılıklar göz önüne alınarak oluşturulmalı. Her çocuğun öğrenme süreci, yetenekleri ve çocuğun gelişimi farklıdır. Mesela bir çocuk görerek, diğer çocuk duyarak ya da dokunarak öğreniyor olabilir.

Okul öncesi eğitimin temel amacı, bilgiyi öğrenmelerinde çocuklara gerekli becerileri kazandırmak ve aynı zamanda duygusal olarak sevgi ve ilgi ihtiyacını da karşılamak olmalı. Bu yüzden okul öncesi kurum etkinliklerinin ve oyunlarının sıkıcı, yoğun, zorlayıcı olmaması gerek. Çocuğun yaşayarak ve eğlenerek renkleri, sayıları, soyut düşünmeyi öğrenmesi lazım. Branş derslerinin kapsamını ve dağılımını değerlendirirken bunları göz önünde bulundurmalı.

Anaokulunun eğitim programı; ölçme, değerlendirme ve geliştirme sistemine sahip mi? Bir kere öğrettik bitti, diye bir şey yok. Çocuğun hangi alanlarda ne kadar başarılı olduğuna, hangi konularda geliştirilmesi gerektiğine dair bir değerlendirme sisteminin olması lazım. Bu da yine bireysel ölçüleme ile mümkün. Yapılan değerlendirme sonrasında eğitim programı, çocuğa göre yeniden şekillendirilmeli ve geliştirilmeli.

Spor ve sanatsal aktiviteler için yeteri kadar materyal ve aktivite saatleri var mı? Anaokulunda sadece bir tane resim köşesi mi var, farklı sanat dallarına dair dersler ve saatler de bulunuyor mu?

Eğitim programı sadece zihinsel ya da motor becerilerin geliştirilmesine odaklanmamalı. Çocuk gelişimi; zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel olmak üzere 4 alandan oluşur. Her biri için kaliteli ve sevgiye dayalı bir program oluşturulmuş mu, dikkat edilmeli.

Bizler İlk Beş Okulları olarak;

 • Her çocuğun üstün bir performansa sahip olduğuna,
 • Oyun, eğlence ve yaratıcılığın bir bütün olduğuna,
 • Aile ve okul iletişiminin oldukça önemli olduğuna,
 • Sorgulayan, soru soran,
 • Her çocuğun çok dilli eğitim anlayışımız ile Dünya vatandaşı olmaları desteklenir.bir eğitim programımız olduğuna inanmaktayız.

İlk Beş Okulları yaratıcılığı teşvik eden özgün bir eğitim programı ile eğitimcilerin ve öğrencilerin mutlu oldukları bir okullar bütünüdür. Oyunun, eğlenmenin çocuğun öğrenmesinde, yaşamında ve okullarımızın her alanında var olmasına özen gösterir. Akademik bilgi ve becerilerin en üst düzeye çıkarılması, güçlü İngilizce eğitimi ve öğrencilerin yeteneklerini geliştirirken mutlu ve sağlıklı bireyler olarak büyümeleri önceliğimizdir.

5. Fiziki şartlar uygun mu?

Anaokulunun fiziksel özellikleri de okul öncesi kurum seçiminde önemli bir kriter olmalı. -Bina çok katlı bir bina ise merdivenlere dikkat edilmelidir. Merdivende tırabzan var mı? Merdivenin yüksekliği, basamak sayısı ve genişliği çocuğun inip çıkabilmesi için uygun mu? Her katta tuvalet var mı? Tuvalete giderken çocuğun merdiven inip çıkması gerekiyor mu? Ağır ve yüksek eşyalar duvarlara sabitlenmiş mi? Etrafta çocuğun yaralanmasına yol açabilecek eşyalar, dekorasyon ürünleri var mı?

 • Pencereler güvenli mi? Okulun bulunduğu yer ana caddeye yakın mı? Okul çıkışı güvenli mi? Okul güvenli bir muhitte mi? Okul yolunda çocukların güvenliği için gerekli trafik uyarıları var mı?
 • Okul öncesi kurumun bulunduğu ortam nasıl? – Gerek çevresel koşulları gerek kurumun bulunduğu semt-mahalle son derece önemlidir. Okul çevresinin gürültüden ve hava kirliliğine neden olabilecek etmenlerden uzak olması önemlidir.
 • Çevresi güvenli mi? -0-6 yaş arası çocuklar tehlikelere karşı yabancıdır. Nereden nasıl bir tehlike geleceğini bilmedikleri için okulda güvenlik önlemlerinin alındığından emin olmanız gerekiyor.-
 • Bahçesi var mı? – Okul öncesi dönemi çocuklarının özellikle psiko-motor becerilerini geliştirebilmeleri için doğa ile iç içe olmaları son derece sağlıklı ve destekleyicidir.
 • Sınıflar yeterince güneş ışığı alıyor mu? – Güneş girmeye yere doctor girer sözünden yola çıkarak sınıfların ışık alan, temiz hava giren aydınlık ortamlar olması öürenmeyi olumlu etkileyecektir.
 • Bir kreşte olması gereken malzemelerin hepsi bulunuyor mu? -Çocuklara sunulan eğitsel materyallerin kalitesinin değerlendirilmesi oldukça önemli. Ahşap mı yoksa plastik ürünler mi kullanılıyor. Organik boyalar ve materyaller mi tercih ediliyor yoksa kimyasal içerikli materyaller mi? Kurumun anlaşmalı olduğu ya da tercih ettiği markalar neler?
 • Her öğrenci için ayrı materyal mi var yoksa ortak kullanım mı söz konusu? Oyuncak ve materyaller nasıl ve ne sıklıkta temizleniyor? Oyuncak ve materyaller ne sıklıkta yenileniyor? Eğitici araç-gereçler seçilirken nelere dikkat ediliyor?
 • Uyku odaları, tuvaletler, mutfak ve oyun alanları temiz mi? -Çocukların ev ortamında mutlaka kendilerine özel bir rutinleri oluyor. Uyanma saati, beslenme saati, devam ediyorsa öğle uyku saati, ara beslenme saatleri gibi. Çocuğun rutinleri eğer esnetilebilir değilse mutlaka bu rutinlere uyabilecek alternatifler değerlendirilmelidir. Okuldan günlük rutin çizelgesi alınmalıdır.
 • Kazalara ve tehlikelere karşı güvenlik önemli alınmış mı? – Fiziksel şartları çocuklar için maksimum düzeyde güvenli minimum düzeyde tehlikeli şekilde planlamak.

İlk Beş Okulları olarak;

Sağlıklı ve verimli bir eğitim süreci için yukarıda sözü geçen bütün eğitim-öğretim ve okul öncesi kurumunun şartları İlk Beş Okulları’nda son derece dikkatli, özenli ve her yaş grubuna uygun şekilde düzenlenmektedir. Çocukların gelişim alanlarının her birinde olumlu ve verimli yol almaları için kullanılan malzemeden yapılan etkinliklerin içeriklerine bahçe gibi ortamlara gore özenle planlanmaktadır.

5. Anaokulunun Yemek Menüsü Nasıl?

Okul öncesi dönem çocuğunun sağlıklı beslenmesi tabii ki hayati bir konu. Anaokulunun yemek listesi besleyici ve dengeleyici bir programla mı oluşturulmuş. Yemekler özenli mi, kullanılan ürünlerin kalitesi önemli maddeler arasındadır.

6. Bak Bakalım, Diğer Çocuklar Nasıl Vakit Geçiriyor?

Ebeveynlerin, okul öncesi kurum araştırması yaparken elbette birçoğunu gezecek, kreşlerin yönetim kadrosundaki insanlarla konuşacak, ince eleyip sık dokuyacaksınız.

Mesela bir anaokuluna gittiniz ve çocukların birbirleri ile fiziksel temasta bulunduklarını gördünüz. Böyle bir durumda okul öncesi öğretmenlerin nasıl davrandıklarına bakın.

 • Çocukların kendilerini ifade edip, birbirleri ile konuşup anlaşmalarına izin veriyorlar mı?
 • İyi davranışı destelemek için çocuklar ile iletişime geçiliyor mu? Yoksa konuyu kapatıp üzerinde durulmuyor mu ?

Anaokulunda aranması gereken özelliklerden biri de çocuğun öğretmeniyle bireysel vakit geçirmeye uygun alanların olup olmaması.

Gezdiğiniz kreşlerde şunlara dikkat edin:

 • Çocuklar mutlu mu ?
 • Tüm anaokulu etkinlikleri grup halinde mi yapılıyor, bireysel olarak oyun oynayan ya da çalışma yapan çocuklar da var mı?
 • Çocuklar sınıf öğretmenleri ile iletişim kurma konusunda destekleniyor mu?
 • Sınıf ortamında her zaman onlara çocuk gelişimleri ve sevgi-ilgi konusunda yeterli destek verebilecek yeterli sayıda öğretmen var mı?

İlk Beş Okulları, her çocuğun doğuştan var olan eşsiz potansiyeline yürekten inanır. Kendilerini rahatça ifade ettikleri bir okul ikliminde her birinin en yüksek öğrenme hedeflerini ve düşündüklerinden daha fazlasını gerçekleştirmeleri ve mutlu bireyler olmaları önceliğimizdir.