Rehberlik

Eğer bir gün yolunuzu kaybederseniz, bir çocuğun gözlerinin içine bakın, çünkü orada bir çocuğun bir yetişkine her zaman öğretebileceği üç şey vardır: Nedensiz yere mutlu olmak, her zaman meşgul olacak bir şey bulmak ve istediği şey için var gücüyle diretmek.*

                                                                                                                          *Paulo Coelho

 

Büyümenin, çocukken sahip olduğumuz muhteşem yetenekleri unutmak olduğunu anlatan bu söz, aslında bize çocuklarımıza neyi kazandırmamız gerektiği yerine, onlarda neyi korumamız gerektiğini, ne kadar güzel anlatıyor.

Her çocuğun kendine yetebilen, kendiyle mutlu olabilen ve kazanmak için çabalayacak gerekli repertuvara sahip olduğuna inanan Rehberlik Ekibimiz; çocuklarımıza yol gösteren değil, yollar açan, dikte eden değil, destek olan ve dinleyen, kendini ve özelliklerini tanımayı kolaylaştıran bir anlayış sunmayı hedefliyor. Çünkü bu anlayış içerisinde yetişen bireylerin, çocukluklarında sahip oldukları cevherleri yetişkinliklerine de taşıyacakları şüphesizdir.

Rehberlik anlayışımız gelişimsel bakış açısıyla şekillenmekte, farklılıklara saygı çatısında birleşmektedir.

Ekibimiz, önleyici rehberlik hizmetleri sunarak okul yaşantısı içinde karşılaşılabilecek uyum güçlüklerini önceden ele alan ve eleyen bir anlayış içindedir.

Çalışmalarınızın öğrenci ayağında;

  Okula uyum ve oryantasyon

  Öğrenci tanıma çalışmaları

  Farklılıkların gözetimi ve adaptasyonu

  Öğrencilerin gelişim dönemlerine uygun programların geliştirilmesi

  Öğrencilerin duygusal veya akademik ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve  desteklenmesi

Veli ayağında;

   Bireysel rutin veli toplantıları (Her öğrenci için her dönemde en az bir kez)

   Öğrenci değerlendirme geri dönütleri

   Aile danışmanlığı

   Veli seminerleri bulunmaktadır.

İlkokul yılları, çocukların sağlıklı, yetkin ve kendine güvenen öğrenciler olabilmeleri için gerekli bilgi, tutum ve becerileri geliştirmenin temelini oluşturur. Rehber öğretmenler, güvenli ve saygılı bir öğrenme ortamı oluşturmak için okul personeli, veliler ve toplumla işbirliği yaparak bu yıllar üzerinde etkisi vardır. İlkokul rehber öğretmenleri, eğitim, önleme, erken teşhis ve müdahale sağlayarak öğrencilerinin akademik başarı elde etmelerine, yetenekleri hakkında bir anlayış geliştirmelerine ve karşılaştıkları sorunlara yanıt olarak sosyal / duygusal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.